Porušení duševního vlastnictví (DMCA)

Prosíme poskytněte dostatečné informace ve svém oznámení, abychom je mohli vyřešit rychleji. Odkaz na porušené právo duševního vlastnictví je vítán. Upozorňujeme, že tyto informace poskytnuté v tomto upozornění, budou předány osobě, která poskytla obsah, který porušuje práva. Pro více informací o vašich právech, konzultujte prosím Digital Millenium Copyright Act v USA nebo {eu directive link} na autorská a obdobná práva na Digitálním Jednotném Trhu v Evropské Unii

Máte  1000 zbývá znaků. Bylo dosaženo maximální délky vzkazu (1000 znaků).

Autorská práva a Duševní vlastnictví politika

Duodecad IT Services S.à r.l. (“Duodecad”) respektuje práva duševního vlastnictví jiných osob a žádá své obchodní partnery, aby učinily totéž. Materiály dostupné na nebo prostřednictvím jiných webových stránek mohou být chráněny autorským právem a zákonem o duševním vlastnictví ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích. To je našou politikou, v odpovídajících případech a podle našeho uvážení,odstranit porušující materiály a vypnul a/nebo zrušit účty uživatelů, kteří mohou porušit nebo opakovaně porušují autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví Duodecad a/nebo jiných osob. .

Oznámení o porušení Duševní vlastnictví politiky

Tento proces je pro autorská práva a pouze pro další záležitosti duševního vlastnictví. Korespondence se týkající jiných záležitostí nebudou zodpovězeny..

Pokud si myslíte, že vaše autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví byla porušena nebo jinak narušena na nebo přes naše webové stránky způsoby, které představuje porušení autorských práv podle zákona Digital Millennium Copyright 1998 ("DMCA") nebo podobnými právními předpisy, můžete podat oznámení o porušení předpisů. Takové oznámení by mělo být předložene pouze majitelem práva nebo zástupcem oprávněném jednat ve prospěch vlastníka. Pokud se rozhodnete požádat o odstranění obsahu podáním oznámení o porušení právních předpisů, uvědomte si, že budete se zahájení do právního procesu. Neprovádějte falešné tvrzení. Pokud si myslíte, že materiál byl odstraněn nebo zakázán omylem nebo chybné identifikaci, můžete podat písemnou proti-oznámení na stejnou adresou dolu. .

Váše oznámení porušení by mělo obsahovat následující informace:

  1. popis autorsky chráněného díla nebo jiného duševního vlastnictví, které bylo podle Vašeho názoru porušeno;
  2. popis toho, kde se prý nachází porušení a související materiály na Duodecad internetové strance/strankách, nejlépe poskytováním URL;
  3. prohlášení, že máte dobrou víru o tom, že sporné použití není povoleno autorským nebo duševním vlastnictvím majitele, jeho zástupcem nebo zákonem;
  4. prohlášení, že vyrobené pod trestem křivé přísahy, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem nebo oprávněným jednatelem autorských práv nebo zastoupením majitelem nemovitosti duševních autorských práv nebo práv duševního vlastnictví.